SITE avger gemensamt remissvar med Klump och Transit Kulturinkubatorer om Region Stockholms Näringslivs- och Tillväxtstrategi

posted in: Aktuellt | 1

Med anledning av Region Stockholms föreslagna Näringslivs- och Tillväxtstrategi har SITE tillsammans med Klump och Transit Kulturinkubatorer lämnat ett remissvar. De tre organisationerna trycker tillsammans på vikten av stöd till inkubatorer och produktionsplatser för konstnärer i regionen.

Ladda ner och läs svaret i sin helhet nedan.

  1. Nyheter från SITE i mars 2021 – SITE

    […] SITE samarbetar också med Kulturinkubatorerna Klump/Subtopia och Transit kring vikten av riktat och kunnigt stöd för konstnärers verksamhetsutveckling och konstnärliga produktionsplatser i Stockholmsregionen. Tillsammans har vi nu lämnat ett remissvar om Region Stockholms strategi för näringsliv och tillväxt. Hela texten finns att läsa på SITEs hemsida här. […]