PRODUCTION CENTRE
FOR PERFORMING ARTS

In English

SITE
Kraftverket för professionella dans- och scenkonstnärer

SITE står för konstnärlig och organisatorisk kvalitet för att främja konstartens utveckling

SITE är ett produktionshus och en konstnärlig plattform för den professionella samtida scenkonsten, med fokus på dans, på Telefonplan i Svarta Huset. Site ger som konstnärlig plattform de professionella konstnärerna tid och kreativ plats att forska, utveckla och skapa. SITE verkar för konstnärlig förnyelse och stärker konstnärliga verksamheter där de är som starkast, med grund i konstnärernas egen genialitet, praktiskt och teoretiskt. På så sätt är SITE som produktionshus – Kraftverket för professionella dans- och scenkonstnärer- en plats som utvecklar flexibla plattformar för konstnärligt arbete där konst, kunskap, nya strukturer och arbetsmetoder möts i utveckling och ledning av konstnärliga projekt.

 

SITE har som primära konstnärliga mål att:- långsiktigt stärka scenkonstens konstnärliga utveckling och produktionsvillkor – stärka branschen att etablera långsiktiga och hållbara infrastrukturer för enskilda konstnärer – utveckla en mångfacetterad verksamhet för att främja scenkonsten internationellt – vara modellskapande för andra verksamheter – hjälpa till att skapa en starkare ekonomi för scenkonsten bl.a. genom ökad kunskap om finansieringsmöjligheter.

 

SITE välkomnar alla fria scenkonstutövare och kreativa näringsidkare som medlemmar/samarbetspartners med den övergripande målsättningen att skapa bättre förutsättningar för scenkonsten med betoning på den samtida dansen. Hos SITE är du är en del i ett kreativt och professionellt sammanhang och kan ta del av både kontorsplats och studio och dessutom få rådgivning inom internationalisering, kommunikation, finansiering och produktion. Kontor och Studio hyrs även ut.

 

Sedan starten 2008 har SITE etablerats som en viktig aktör för enskilda koreografer och kompanier inom scenkonstområdet genom att erbjuda kunskap och inte minst genom att bereda plats för konstnärlig utveckling.

Initiativtagare och grundare till SITE är Peder Bjurman, Åsa Edgren och Christina Molander. SITEs verksamhet och dess enskilda projekt stöds av Statens Kulturråd, Kulturförvaltningen i Stockholm, Stockholms läns landsting, Barbro Osher Foundation, Nordisk kulturfond, Kulturkontakt NORD och EU Culture Program – Multi-annual cooperation projects.


SITE SWEDEN

Produktionshuset SITE förfogar över 800m² i egna lokaler, varav hälften utgörs av kontor och hälften av en studio- och produktionslokal. Bland SITE:s medlemmar/samarbetspartners idag märks Loco World, Bodil Persson, Text Visuell StudioAnrikningsverket och Länsteatrarna i Sverige.


SITE STUDIO
SITE:s studio erbjuder utmärkta produktionsmöjligheter i ett flexibelt rum med öppen planlösning. Studion har ett fantastiskt dagsljus, men kan också mörkläggas helt. I anslutning finns omklädningsrum och relaxavdelning med 16 duschar, bastu och toaletter. Dansgolv med vit eller svart dansmatta. Ljudanläggning. Kontakta Tina Eriksson Fredriksson för mer info.


SITE RESIDENCE

Varje år utser SITE ett antal stipendiater som under ett års tid har möjligheten att vässa sina konstnärskap genom att få skrivbordsplats, mötesrum, rådgivning, en veckas studiotid och inte minst genom de möten som uppstår mellan konstnärer och medlemmar på SITE. 2015 års SITE stipendiater är: Allison Ahl, Anna Öberg, Sara Lindström, Pavle Heidler, Robin Dingemans, Pia Pohjakallio och Mari Carrasco.
Läs mer om stipendiaterna


SITE PROJEKTRUM

SITE Projektrum är en plats för kunskap och handledning i frågor som rör bidragsansökningar, produktion, turnéläggning och annan projektrelaterad verksamhet. SITE Projektrum är öppet för alla inom scenkonsten. SITE Projektrum strävar efter att skapa helhetslösningar för de som utnyttjar tjänsten. Målsättningen är att överföra kunskaper och erfarenheter så att varje enskild verksamhet blir självgående. SITE Projektrum har till uppgift att odla det nya och låta det etablerade växa. Emmy Astbury med mångårig erfarenhet från produktions- och turnéverksamhet är projektledare för SITE Projektrum. (OBS, t.o.m. augusti 2016 är Anne-Sofie Ericsson, verksamhetsledare på SITE, ansvarig för Projektrum.)

 

SITE PRODUCENTATELJÉN
Producentateljén är en plats för producenter att jobba från och utveckla sig i ett professionellt sammanhang som erbjuds  producenter på väg att etablera sig inom dans-  och scenkonst, men som saknar fast kontorsplats. Producentateljén erbjuder kostnadsfritt kontorsplats  i en professionell miljö med kollegor, kunskap och nätverk under ett år på SITE på Telefonplan. Producentateljén blir ett komplement till SITE stipendium för koreografer och SITE residens för nationella och internationella konstnärer i studion. Producentateljén blir en lots och mötesplats, en kugge som är absolut nödvändig för scenkonstnärerna, för produktion inom dans och övrig scenkonst. 2016  har följande producenter en plats i Producentateljén: Sara Bergsmark, Cyntia BotelloLina DahlgrenAnna Holmlin Nilsson och Amanda Norlander.


PRODUKTIONSHUSET “KONSTHUSET”
SITE har tillsammans med Konstnärernas Kollektiv Verkstad (KKV) och Transit kulturinkubator arbetat fram en vision för ett gemensamt produktionshus för alla konstarter. SITE finns idag i Svarta Huset på Telefonplan, som hotas av rivning och KKV håller till i Nacka, men måste lämna sina lokaler om bara några år för att ge plats för nya bostäder. Den gemensamma idén är att skapa en unik, tvärdisciplinär plattform och produktionshus för högkvalitativ bildkonst, scenkonst, formgivning, film och musik i samverkan mellan professionellt verksamma konstnärer. Ett gemensamt produktionshus skapar också plattformar för interdisciplinär konstnärlig och praktisk forskning samt Artist in residens-program. Produktionshuset skall innehålla verkstäder, studios, produktionslokaler och publika utrymmen. Det konstnärliga arbetet kan möta sin publik genom visningar, workshops, samtal och debatter. Det skall finnas café/restaurang som ger ytterligare en möjlighet till möten mellan konstnärer och publik. En förstudie är på gång tillsammans med arkitekt- och projektbyrån CoDesign – som presenteras i mitten av april 2015.


ANODA DANS

Anoda Dans är ett treårigt samarbete mellan SITE och Landstinget Dalarna i syfte att utveckla en varaktig infrastruktur för dans i länet, där professionella dansare och koreografer ges möjlighet att verka. I projektet utgår man från de tillfrågade kommunernas egna villkor och förutsättningar och undersöker alternativa organisationsformer för att nå bästa resultat.  Hela processen dokumenteras, vilket kommer att resultera i en handbok om hur man på ett nytt, mer organiskt sätt, bildar ett nätverk av regionala, nationella och internationella konstnärer, institutioner och föreningar. Målet är att bygga ett nätverk av mötesplatser för dans. I förlängningen ska det startas upp regionala resurscentrum utifrån SITE-modellen som kommer att kunna erbjuda repetitionslokaler och kontorsplatser – vilket också ger SITE möjligheten att utvidga sin stockholmsbaserade verksamhet. Läs mer här
För mer information kontakta Emmy Astbury.

SITE INKUBATOR
SITE ansvarar för scenkonstområdet inom föreningen Transit Kulturinkubator, vars syfte är att utveckla och långsiktigt etablera stöd till både befintliga och blivande kulturföretagare inom konst, film, musik, design, konsthantverk och scenkonst i Stockholms län. Transit KI är en inkubator för verksamheter med konstnärlig kompetens som grund som ligger på Telefonplan tillsammans med bl a Konstfack.  De entreprenörer som söker och bjuds in till denna inkubatorsmiljö har en högre konstnärlig utbildning eller motsvarande. Gemensamt för dem är att de har utvecklat ett tydligt, eget, konstnärligt uttryck i kombination med stark drivkraft. Målet för dem är att få sin utkomst genom sin konstnärliga kompetens och erfarenhet. På Transit KI stannar entreprenörerna i två år. Under denna period får de olika former av kostnadsfritt stöd alltifrån lokal och bredband till coaching och ämnesspecifika aktiviteter. I de gemensamma lokalerna utbyter de antagna konstnärerna idéer, erfarenheter och kunskap.

 

SITEs verksamhet och dess enskilda projekt stöds av Statens Kulturråd, Kulturförvaltningen i Stockholm, Stockholms läns landsting, Barbro Osher Foundation, Nordisk Kulturfond, Kulturkontakt NORD och Danish Arts Foundation.